בניין המפעל שלנו

1.company-building

משרד החברה

2.company-office

סדנה

3.work-shop

קו יצור

4.production-line

מכונת בדיקה

5.testing-machine

מכשירי ייצור

6.production devices

בדיקת מוצר

7.product-testing

בדיקת מוצר

8.product-warehouse